ตัวอย่างการเลือกไซส์กางเกงยีนส์

Asimply Jeans

Asimply jeans รุ่น s20.1

SIZE 2

SIZE 4

SIZE 6

SIZE 8

SIZE 10

Asimply jeans รุ่น s20.2

SIZE 2

SIZE 4

SIZE 6

SIZE 8

SIZE 10