No products in the cart.

     Asimply กำเนิดจากกลุ่มลูกค้าแฟชั่นเบสิคสไตล์ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบeveryday look ซื้อมา ขายไปในตลาดค้าส่งในประเทศ จนมีปริมาณที่มากขึ้น ต่อมาจึงขยายช่องทางสินค้าเป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ฮ่องกง ซื้อขายจนมีคอนเน็คชั่นสินค้าวัตถุดิบ เช่นผ้า อุปกรณ์ตกแต่ง สามารถนำเข้าผ้ามาตัดเย็บเองได้ มีโรงงานตัดเย็บของตัวเองในที่สุด

     ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจซึ่งได้แก่ การออกแบบ การผลิต การจัดจำหน่าย และการขายผ่านเครือข่ายช่องทางออนไลน์ที่ครอบคลุมหลายช่องทาง ทั้งFacebook,IG, Official Line รวมถึง website Asimply

Asimply product

ข้อมูลสินค้า

     Asimply กำเนิดจากกลุ่มลูกค้าแฟชั่นเบสิคสไตล์ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบeveryday look ซื้อมา ขายไปในตลาดค้าส่งในประเทศ จนมีปริมาณที่มากขึ้น ต่อมาจึงขยายช่องทางสินค้าเป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ฮ่องกง ซื้อขายจนมีคอนเน็คชั่นสินค้าวัตถุดิบ เช่นผ้า อุปกรณ์ตกแต่ง สามารถนำเข้าผ้ามาตัดเย็บเองได้ มีโรงงานตัดเย็บของตัวเองในที่สุด


     ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจซึ่งได้แก่ การออกแบบ การผลิต การจัดจำหน่าย และการขายผ่านเครือข่ายช่องทางออนไลน์ที่ครอบคลุมหลายช่องทาง ทั้งFacebook,IG, Official Line รวมถึง website Asimply

เทาอ่อน
Asimply product

ข้อมูลสินค้า

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.